Privacyverklaring

Dit is de privacyverklaring van Glasatelier Ben en zijn onderliggende labels. In deze verklaring zet ik uiteen hoe ik omga met de persoonsgegevens die ik in mijn contact met jou verkrijg. Glasatelier Ben voldoet aan de bepalingen van de AVG (Algemene Verordening Persoonsgegevens).

Verzamelde persoonsgegevens

Ik doe mijn uiterste best om jouw gegevens te beschermen. Ik heb persoonsgegevens nodig om mijn dienstverlening richting jou te waarborgen. Glasatelier Ben verwerkt deze persoonsgegevens doordat jij gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat jij deze zelf aan mij hebt verstrekt.

Glasatelier Ben verwerkt gegevens voor de volgende doeleinden:

  • Het verlenen en factureren van onze diensten;
  • Afhandeling van jouw bestelling en jou informeren over het verloop daarvan;
  • Het treffen van maatregelen om de dienstverlening te verbeteren en het verstrekken van informatie of aanbiedingen.

Minderjarigen

Glasatelier Ben heeft niet de intentie gegevens te verzamelen van personen die jonger zijn dan 18 jaar. Ik bied daarom ook geen diensten aan minderjarigen. Ik raad ouders aan betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als jij er van overtuigd bent dat ik zonder die toestemming persoonlijke gegevens heb verzameld over een minderjarige, neem dan contact met mij op. Ik verwijder dan deze informatie.

Beveiliging

Bij gegevensoverdracht gebruik ik het zogenaamde SSL-veiligheidssysteem (Secure Socket Layer) in verbinding met een 128/256-Bit-versleuteling. Deze techniek biedt de hoogste veiligheid en wordt daarom bijvoorbeeld ook door banken gebruikt voor gegevensbeveiliging tijdens online bankieren. Alle door mij aangeboden betalingswijzen zijn door de bovengenoemde standaard uitgebreid beveiligd. Dat jouw gegevens versleuteld verzonden worden zie je aan het symbool van een sleutel of gesloten slot in de statusbalk van jouw browser.

Gegevens van websitebezoek

Ik ontvang gegevens die ik krijg op basis van jouw bezoek aan mijn website. Voorbeelden hiervan zijn cookies. Deze gegevens gebruik ik om een beter beeld te krijgen van mijn klanten en om mijn dienstverlening en website te ontwikkelen en aan te passen aan jouw persoonlijke voorkeuren.

Op de site gebruik ik Google Analytics om de werking van de site te kunnen analyseren en om het rendement van verkeersbronnen te kunnen meten. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Ik heb hier geen invloed op. Ik heb Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Jouw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven.

Cookies

Ik maak op deze website gebruik van enkele cookies.

Sociale deelmogelijkheid

Op mijn website is een knop opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten (“liken”) op het sociale netwerken van Facebook. Deze knop werkt door middel van stukjes code die van Facebook respectievelijk zelf afkomstig zijn. Door middel van deze code worden cookies geplaatst. Ik heb daar geen invloed op. Lees de privacyverklaring van Facebook (welke regelmatig kan wijzigen) om te lezen wat Facebook met jouw (persoons) gegevens doen die zij via deze cookies verwerken.

Bewaartermijn gegevens en inzage

Zodra je de dienstverlening bij mij eindigt dan bewaar ik sommige gegevens op basis van de wettelijke bewaartermijn. Ik verwijder gegevens die niet meer nodig zijn. Na de wettelijke bewaartermijn vernietigen ik alle gegevens.

Je hebt het recht op inzage van de gegevens die ik van je heb nadat je de dienstverlening bij mij heeft beëindigd. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering indienen via email of via de contactpagina. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraag ik je een kopie van jouw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij verzoek ik om in deze kopie jouw pasfoto en Burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit is ter bescherming van jouw privacy. Glasatelier Ben zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

Delen met anderen

Glasatelier Ben verstrekt uitsluitend gegevens aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van mijn overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gegevens inzien en aanpassen

Je hebt het recht om te vragen om inzage in en correctie of verwijdering van jouw gegevens. Zie voor mijn gegevens de contactpagina. Om misbruik te voorkomen kan ik jou daarbij vragen om je adequaat te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dien je een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen. Je kunt deze terug vinden in de instellingen van jouw browser.

Wijzigingen

Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd. Eventuele wijzigingen worden bekendgemaakt op deze pagina.